Om Humlehuset

Humlehuset er et børnehus med 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn beliggende i en gammel villa i Sorgenfri. Huset er omringet af én tøndeland stor have med gamle frugttræer og direkte adgang til Lyngby Åmose. Det er derfor naturligt, at vi har en profil, der retter sig mod natur samt krop og bevægelse.

I vores børnehave arbejder vi med aldersopdelte grupper og vi har funktionsopdelte rum. Dette gør, at vi i højere grad kan tilrettelægge aktiviteterne og pædagogikken så det er tilpasset det enkelte barns alders- og funktionsniveau. Vi arbejder struktureret – de voksne skal have en struktur og en plan, men samtidig skal børnene gerne kunne mærke et flow i løbet af dagen. Vi skal have øje for, hvad der rør sig i barnet/børnene og ”turde” at ændre kurs, hvis det giver mere mening for barnets læring.

Omdrejningspunktet i vores arbejde med børnene er anerkendelse, omsorg, respekt og mod.